ผู้ออนไลน์

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 

กิจกรรมหน่วย

เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๑ กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร {gallery}TA12{/gall...

Read more

เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๑ พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.กฝ.ฯ พร้อมด้วยคณะตรวจราชการ บก.กฝ.ฯ ณ กก.๔ บก.กฝ.ฯค่ายเสนีย์รณยุทธ จว.อุดรธานี{gallery}TA11{/gallery} ...

Read more

วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท.นพรัตน์ กองเมืองปัก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๔ บก.กฝ.ฯ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ดำรงรักษ์ อินจันทร์ ผบ.ร้อย กก.๔ หัวหน้าชุด พร้อมด้วยครูฝึกวิทยากรชุดมวลชนสัมพันธ์ สสน.ก...

Read more

วันที่ ๑๓ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท.นพรัตน์ กองเมืองปัก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๔ บก.กฝ.ฯ มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิงยุพาพักตร์ สายสุทธิ สว.กก.๔ หัวหน้าชุด พร้อมกำลังพลของหน่วย ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแ...

Read more

พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ตรวจเยี่ยมหน่วยฯ {gallery}AA12{/gallery} ...

Read more

วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. พ.ต.ท.นพรัตน์ กองเมืองปัก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ พ.ต.ท.กฤตพล ศิริภูธร สว.กก.๔ บก.กฝ.ฯ(กฝว.) นำ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.จำนวน ๑๐๐...

Read more

เลขที่ ๑๘๗ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๒๒๒๐๒

อีเมลล์   bpp4000@gmail.com
Copyright © 2012 กองกับกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.