กิจกรรมที่ผ่านมา

วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท.นพรัตน์ กองเมืองปัก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๔ บก.กฝ.ฯ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ดำรงรักษ์ อินจันทร์ ผบ.ร้อย กก.๔ หัวหน้าชุด พร้อมด้วยครูฝึกวิทยากรชุดมวลชนสัมพันธ์ สสน.ก...

Read more

วันที่ ๑๓ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท.นพรัตน์ กองเมืองปัก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๔ บก.กฝ.ฯ มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิงยุพาพักตร์ สายสุทธิ สว.กก.๔ หัวหน้าชุด พร้อมกำลังพลของหน่วย ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแ...

Read more

พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ตรวจเยี่ยมหน่วยฯ {gallery}AA12{/gallery} ...

Read more

วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. พ.ต.ท.นพรัตน์ กองเมืองปัก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ พ.ต.ท.กฤตพล ศิริภูธร สว.กก.๔ บก.กฝ.ฯ(กฝว.) นำ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.จำนวน ๑๐๐...

Read more

วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ พ.ต.ท.นพรัตน์ กองเมืองปัก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๔ บก.กฝ.ฯ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เวชชา จันทร์ศรี หน.ชุด ร่วมกับ จนท.ชุดฝึกเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กก.๔ บก.กฝ.ฯ ร่วมกับ ชุดเก็บกู้แล...

Read more

วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. พ.ต.ท.นพรัตน์ กองเมืองปัก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๔ บก.กฝ.ฯ มอบหมายให้ชุดนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรของหน่วย จำนวน ๒๐ นาย ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธี...

Read more

เลขที่ ๑๘๗ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๒๒๒๐๒

อีเมลล์   bpp4000@gmail.com
Copyright © 2012 กองกับกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.