กิจกรรมที่ผ่านมา

วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. พ.ต.ท.นพรัตน์ กองเมืองปัก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ พ.ต.ท.กฤตพล ศิริภูธร สว.กก.๔ บก.กฝ.ฯ(กฝว.) นำ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.จำนวน ๑๐๐...

Read more

วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ พ.ต.ท.นพรัตน์ กองเมืองปัก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๔ บก.กฝ.ฯ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เวชชา จันทร์ศรี หน.ชุด ร่วมกับ จนท.ชุดฝึกเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กก.๔ บก.กฝ.ฯ ร่วมกับ ชุดเก็บกู้แล...

Read more

วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. พ.ต.ท.นพรัตน์ กองเมืองปัก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๔ บก.กฝ.ฯ มอบหมายให้ชุดนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรของหน่วย จำนวน ๒๐ นาย ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธี...

Read more

หลักสูตร นสต.ทดสอบการยิงปืน {gallery}A601910.4{/gallery} ...

Read more

พตท.นพรัตน์ กองเมืองปัก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.เดินทางตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม อ.นายูง จ.อุดรธานี เพิ่อติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ให้ดำเนินการอย่างต่อเ...

Read more

พ.ต.ท.นพรัตน์  กองเมืองปัก รอง ผกก.รรท.ผกก.๔ บก.กฝ.ฯ มอบหมายให้ พ.ต.ท.กฤตพล ศิริภูธร สว.กก.๔ ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สสน.กีฬา อปท.ภาคอีสาน "เวสสุวัณเกมส์" {gallery}A601910.2{/gallery} ...

Read more

เลขที่ ๑๘๗ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๒๒๒๐๒

อีเมลล์   bpp4000@gmail.com
Copyright © 2012 กองกับกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.