ผู้ออนไลน์

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประมวลภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
1 สสน.วิทยากรลูกเสือ Administrator 142
2 งานวันเด็กแห่งชาติ Administrator 192
3 พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ตรวจเยี่ยมหน่วยฯ Administrator 158
4 หลักสูตร นสต.สสน. งานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ Administrator 311
5 ชุด EOD รปภ.งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ Administrator 672
6 นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ Administrator 279
7 หลักสูตร นสต.ทดสอบการยิงปืน Administrator 290
8 ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม อ.น้ำโสม จว.อุดรธานี Administrator 266
9 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สสน.กีฬา อปท.ภาคอีสาน Administrator 210
10 กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารวันตำรวจ Administrator 142
11 กิจกรรมวันตำรวจ Administrator 139
 

เลขที่ ๑๘๗ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๒๒๒๐๒

อีเมลล์   bpp4000@gmail.com
Copyright © 2012 กองกับกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.