ผู้ออนไลน์

เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สสน.กีฬา อปท.ภาคอีสาน

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 เวลา 14:49 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

3

พ.ต.ท.นพรัตน์  กองเมืองปัก รอง ผกก.รรท.ผกก.๔ บก.กฝ.ฯ มอบหมายให้ พ.ต.ท.กฤตพล ศิริภูธร สว.กก.๔ ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สสน.กีฬา อปท.ภาคอีสาน "เวสสุวัณเกมส์"

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 เวลา 15:13 น.

เลขที่ ๑๘๗ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๒๒๒๐๒

อีเมลล์   bpp4000@gmail.com
Copyright © 2012 กองกับกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.