ผู้ออนไลน์

เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม อ.น้ำโสม จว.อุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 เวลา 15:22 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

361883

พตท.นพรัตน์ กองเมืองปัก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.เดินทางตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม อ.นายูง จ.อุดรธานี

เพิ่อติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ให้ดำเนินการอย่างต่อเนืองในช่วงปิดภาคเรียน

พร้อมมอบเงินเพื่อสมทบกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 เวลา 15:26 น.

เลขที่ ๑๘๗ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๒๒๒๐๒

อีเมลล์   bpp4000@gmail.com
Copyright © 2012 กองกับกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.