ผู้ออนไลน์

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หลักสูตร นสต.ทดสอบการยิงปืน

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 เวลา 15:37 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

img 0542

หลักสูตร นสต.ทดสอบการยิงปืน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 เวลา 15:46 น.

เลขที่ ๑๘๗ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๒๒๒๐๒

อีเมลล์   bpp4000@gmail.com
Copyright © 2012 กองกับกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.