ผู้ออนไลน์

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ชุด EOD รปภ.งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2017 เวลา 11:41 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

s 23298077

วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ พ.ต.ท.นพรัตน์ กองเมืองปัก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๔ บก.กฝ.ฯ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เวชชา จันทร์ศรี หน.ชุด ร่วมกับ จนท.ชุดฝึกเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กก.๔ บก.กฝ.ฯ

ร่วมกับ ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กก.ตชด.๒๔ ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย ตรวจบุคคลผ่านประตูทางเข้าและตรวจพื้นที่ภายในงานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

เลขที่ ๑๘๗ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๒๒๒๐๒

อีเมลล์   bpp4000@gmail.com
Copyright © 2012 กองกับกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.