ผู้ออนไลน์

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ตรวจเยี่ยมหน่วยฯ

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2018 เวลา 14:28 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

2

พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ตรวจเยี่ยมหน่วยฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2018 เวลา 15:16 น.

เลขที่ ๑๘๗ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๒๒๒๐๒

อีเมลล์   bpp4000@gmail.com
Copyright © 2012 กองกับกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.