ผู้ออนไลน์

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

งานวันเด็กแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2018 เวลา 15:20 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

dscf3134

วันที่ ๑๓ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท.นพรัตน์ กองเมืองปัก รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.๔ บก.กฝ.ฯ มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิงยุพาพักตร์ สายสุทธิ สว.กก.๔ หัวหน้าชุด

พร้อมกำลังพลของหน่วย ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ กก.ตชด.๒๔

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2018 เวลา 15:25 น.

เลขที่ ๑๘๗ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๒๒๒๐๒

อีเมลล์   bpp4000@gmail.com
Copyright © 2012 กองกับกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.