ผู้ออนไลน์

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2018 เวลา 16:30 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

timeline_25610801_161056.jpg

เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๑ กก.๔ บก.กฝ.บช.ตชด. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2018 เวลา 16:35 น.

เลขที่ ๑๘๗ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๒๒๒๐๒

อีเมลล์   bpp4000@gmail.com
Copyright © 2012 กองกับกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.