ผู้ออนไลน์

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โครงการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 14:24 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

12_800x533.jpg

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๖๑ พ.ต.อ. กิตติคุณ นิยมวิทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.๔ บก.กฝ.ฯ และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. จำนวน ๑๐๐ นาย ร่วมกันปลูกปอเทืองในพื้นที่ และจะได้ไถกลบหลังกิจกรรมวันดินโลก ๕ ธ.ค.ต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 14:46 น.

เลขที่ ๑๘๗ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๒๒๒๐๒

อีเมลล์   bpp4000@gmail.com
Copyright © 2012 กองกับกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.