ผู้ออนไลน์

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ประวัติหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 16:49 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

1.1

2.2

3.34.45.56.67.77.78.89.99.99

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2016 เวลา 00:06 น.

เลขที่ ๑๘๗ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๒๒๒๐๒

อีเมลล์   bpp4000@gmail.com
Copyright © 2012 กองกับกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.