ผู้ออนไลน์

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้บังคับบัญชาฯ

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 16:50 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

capture 20180506 112243

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 06 พฤษภาคม 2018 เวลา 11:31 น.

เลขที่ ๑๘๗ ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. ๐๔๒ ๒๒๒๒๐๒

อีเมลล์   bpp4000@gmail.com
Copyright © 2012 กองกับกับการ ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. All Rights Reserved.